Kommentarer från deltagare som varit med på våra aktiviteter.

”Positiv energi från dagen från alla samtal, reflektion över sitt läge, naturen gjorde gott.”

 

”Skönt att bryta en stressig vardag med ett socialt och utmanande inslag. Fick träffa olika personer/roller med likande utmaningar och erfarenhet i en lugn miljö. Gav tillfälle för reflektion över både ledarskap och privatliv.”

”Hela konceptet att genomföra diskussioner och övningar ute i naturen på ert sätt har varit en ögonöppnare för hur en grupp kan föra diskussioner och öppna upp sig på ett helt annat sätt än vad som hade skett inne i ex en konferenssal.”

 

”Hur mycket större inverkan naturen har på ens inre lugn under väldigt kort tid om man bara tillåter sig själv att ex ta de där minuterna och bara lyssna in naturen.”

 

”Utbytet med de andra deltagarna gjorde att jag fick möjlighet att sig mig sig som ledare genom andras ögon, vilket gav mig som person väldigt mycket.”

 

” Mötet med trevliga människor och att ges möjlighet att lyssna aktivt och ta del av deras erfarenheter resonemang. Det var värdefullt att vara förberedd med texterna och hunnit tänka till innan. Det skapade en nyfikenhet inför varje deltagare och vi kom alla direkt rakt in i intressanta samtal.”

 

”Mycket bra, tänkvärda övningar/uppgifter.”

 

”Skogen, frisk luft och fritidskläder bidrog till att det kändes avslappnat och okomplicerat att komma i samtal.”

 

”Aldrig fel att bli påmind om att lyfta fram det positiva oavsett om det är i nuet eller i en vision för framtiden.”

 

”Det var ntressant att träffa andra personer och vidga sina vyer.”

 

”Att ”lufta sig” med både tankar, själ och kropp. Att diskutera drömmar/visioner och kliv i dess riktning. Att resursduscha sig själv och andra.”

Kika in våra kommande event